Zadzwoń 0121 643 2109
     lub 07592 522 036
Main menu

Karta Rezydenta i Paszport Brytyjski

Angielskie władze ogłosiły termin referendum w sprawie wyjścia UK z Unii Europejskiej na 23 czerwca 2016 roku. Najnowsze sondaże wskazują, że społeczeństwo jest równo podzielone na tym polu i ‘Brexit’ może stać się rzeczywistością. Na tę chwilę nie można przewidzieć, jaki wpływ na społeczność polską w UK może mieć taka decyzja. Ostatnio odnotowaliśmy zwiększone zainteresowanie wnioskami okartę rezydenta ibrytyjski paszport. Poniżej znajdziecie Państwo dokładniejsze wyjaśnienie procesu aplikacji o te dokumenty.

 

Karta Rezydenta (Permanent Residence Card)
Jest to karta weryfikująca tzw. rezydenturę. Potwierdza ona, że przez ostanie 5 lat dana osoba przebywała na terenie Wielkiej Brytanii zgodnie z regulacjami UE. Dopiero w listopadzie 2015 r. wprowadzono obowiązek posiadania karty rezydenta jako wymóg do składania wniosku o angielskie obywatelstwo. Sam wniosek jest względnie tani, bo kosztuje jedynie £65 za osobę ale formularz na rezydenta ma ponad 85 stron i jest skomplikowany. Trzeba wiedzieć, jaka droga weryfikacji ostatnich 5 lat jest odpowiednia. Uzasadnione obawy budziilośćinformacji, o które prosi Home Office, gdyż jest ona przyprawiająca o zawrót głowy. Najogólniej rzecz biorąc, trzeba udowodnić:

 1. Adres zamieszkania przez 5 lat:
  1. Umowy wynajmu, rachunki, listy z urzędów lub inna formalna komunikacja. Należy przedstawić 2 listy za każdy rok.
 2. Źródła dochodów za ostatnie 5 lat
  1. Payslipy, P60, P45, zeznania podatkowe, decyzje co do benefitów – Aplikacje, w których urząd jest w stanie udowodnić, że osoba była lub jest obciążeniem dla państwa angielskiego (Burden to State) są odrzucane (np. długotrwałe pobieranie IncomeSupport).
 3. Jeżeli jesteśmy osobą samowystarczalną (self-sufficient):
  1. Wyciągi z kont bankowych, poświadczenie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. Gdzie i na jak długo się podróżowało przez ostanie 5 lat.
 5. Zdjęcia paszportowe – podpisać i załączyć.
 6. Związki rodzinne
  1. Akty urodzenia, małżeństwa.

 

O kartę rezydenta mogą się również starać członkowie rodziny osoby, która kwalifikuje się na kartę. W tym przypadku nasza aplikacja jest składana na podstawie dokumentów tej osoby wraz z uwzględnieniem, jakie więzy rodzinne nas łączą.

 

Przygotowanie aplikacji na kartę rezydenta jest dokonywane przez naszarówno osobiście w naszym biurze, jak i w sposób zdalny, tzn. za pomocą: Skype, e-maila i poczty. Cena od osoby to £100 (w przypadkach bardzo skomplikowanych może być więcej). Dzięki temu obsługujemy osoby z Leeds, Nothingam, Peterborough, Londyn, Bradford, Manchester.

 

Osoby z Birmingham i okolic zapraszamy do naszego biura w Polish Millennium House, BordesleyStreet, Birmingham, B5 5PH.

 

Oferujemy również usługę sprawdzania samodzielnie skompletowanych aplikacji.